Styrelsen består av följande medlemmar: 

Edd Grahn, styrelsens ordförande

Hannu Louhi, vice ordförande

Sven Jerkku

Birgitta Sundqvist

Gunilla Snickars

Disa Nordin

Christoffer Sund, sekreterare

Närpes Fjärrvärme Ab har två heltidsanställda och en halvtidsanställd person. Dessa personer är driftschef Christoffer Sund och serviceman Roger Palmroos samt serviceman Christer Gullmes.  

Dejourering

Fjärrvärmebolaget har två dejourer som hjälper till med övervakningen av anläggningarna. Dejourerna bär turvis samt veckovis på en larmtelefon, 24h/dygn. 

 

Följande personer är med och dejourerar: Telefon nr (arbete) E-post
Christer Gullmes 050-4125516   
Hans Hammarberg 040-5529167  
Leif-Johan Karlstedt 040-5327498   
Christoffer Sund 050-4302399 christoffer.sund@narpesfjarrvarme.fi
Dejour 24h 050-4382090 info@narpesfjarrvarme.fi
(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)