Styrelsen består av följande medlemmar: 

Edd Grahn, styrelsens ordförande
Mikael Louhi, vice ordförande
Viktoria Vikstrand
Conny Eklund
Britt-Helen Senkas
Disa Nordin
Christoffer Sund, sekreterare

Närpes Fjärrvärme har en heltidsanställd och två halvtidsanställda personer. Dessa personer är driftschef Christoffer Sund och servicemännen Christer Gullmes samt Hans Hammarberg.  

Dejourering

Fjärrvärmebolaget har en dejour som hjälper till med övervakningen av anläggningarna. Dejourerna bär turvis samt veckovis på en larmtelefon, 24h/dygn. 

 

Följande personer är med och dejourerar: Telefon nr (arbete) E-post
Christer Gullmes 050-4125516   
Hans Hammarberg 040-5529167  
Leif-Johan Karlstedt 040-5327498   
Christoffer Sund 050-4302399 christoffer.sund@narpesfjarrvarme.fi
Dejour 24h 050-4382090 info@narpesfjarrvarme.fi
(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)