AVGIFTER FÖR ANSLUTNING

Avgifter för anslutning av egnahemshus:

Anslutning av egnahemshus är till vissa delar möjlig. Det beror helt på var man bor i förhållande till dragningarna av fjärrvärmerören. Vissa intresserade kunder kan dock inte tas med p.g.a. att det helt enkelt är olönsamt att bygga. Förbrukningen är också rätt liten för ett egnahemshus. Kostnaderna för anslutningen av ett egnahemshus med max 250 m2 uppvärmd våningsyta, som ansluts är följande: 

Anslutningsavgiften är 3.600,00 € (Ingen mervärdesskatt tillkommer). I den avgiften ingår fjärrvärmeanslutningen färdigt monterad in i huset, inklusive energimätaren. Denna kostnad måste alla som vill ansluta sig till fjärrvärmenätet betala. Ytterligare kostar ledningen 80,00 €/lm för kunden att bygga, för varje meter som överstiger 15 lm från huvudledningen.

Värmeväxlarinstallationer kan utföras av en fritt valbar entreprenör. Observera dock att installationer på primärnätet (fram till energimätaren), pga. höga temperaturer och tryck, får  utföras endast av Närpes Fjärrvärme Ab godkänd kompetent entreprenör. På sekundärsidan behövs ingen separat godkänning av värmebolaget.

Lokala entreprenörers offerter har visat sig ligga kring ca 5.500,00 € för installation av värmeväxlarpaketet. Endast arbeten på sekundärnätet får göras av de lokala entreprenörerna (efter energimätaren). Vad som ingår i offerten bör redas ut med entreprenören. Detta om man 

väljer en lokal entreprenör att utföra arbetena efter energimätaren. Svetsningsarbetena mellan energimätaren och värmeväxlaren bör utföras av certifierad person som godkänts av Närpes Fjärrvärme Ab.

Pris totalt:

Anslutningsavgift 3.600,00 €
Värmeväxlarpaket av en lokal entreprenör ca 5.500,00 €
Totalt: 9.100,00 €

 

Kontakta gärna en lokal entreprenör för offert gällande installationerna i pannrummet.

Avläsning och fakturering

Avläsningen av värmeförbrukningen hos kunderna görs elektroniskt med avläsningsapparatur. Detta är möjligt när man har samma typ av mätutrustning hos alla 136 kunderna / värmeförbrukningsplatserna. Dessutom kan man ansluta mätutrustningen direkt till ett faktureringsprogram. På detta sätt utförs avläsningarna smidigt både för kunderna och för fjärrvärme bolaget. Mätaravläsningarna görs en gång per månad oavsett förbrukningsmängd. Detta gäller även faktureringen av värmeförbrukningarna till kunderna. 

Statistik över värmeförsäljning och kundantal vid årsskiften:

2006:

        988,000 MWh

   28 st kunder

2007:

  15.085,604 MWh

   82 st kunder

2008:

  24.006,967 MWh

 100 st kunder

2009:

  26.971,050 MWh

 101 st kunder

2010:

  29.923,411 MWh

 103 st kunder

2011:

  24.688,358 MWh

 103 st kunder

2012:

  28.263,156 MWh

 107 st kunder

2013:

  26.251,482 MWh

 110 st kunder

2014:

  27.609,807 MWh

 113 st kunder

2015:

  26.069,804 MWh

 117 st kunder

2016:

 29.154,488 MWh

 120 st kunder

2017:

 29.735,215 MWh  123 st kunder

2018:

 30.494,125 MWh  125 st kunder
2019:  31.217,946 MWh 126 st kunder
2020:  27.193,946 MWh 136 st kunder
TOT.  377.691,948 MWh